ORGANIZAČNÁ ZMENA

Vážení klienti, kolegovia,

v zmysle § 161p, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. sa Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva ako súčasť Špeciálnej materskej školy stáva od 01.01.2023 Špecializovaným centrom poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím so sídlom Štvrť M.R. Štefánika 12 v Lučenci.

Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím bude zabezpečovať a vykonávať podpornú úroveň 5. stupňa.

Sídlo zariadenia ostáva nezmenené.