PRE ÚSPECH

PRE PLNOHODNOTNÚ BUDÚCNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA

 

NA STIAHNUTIE

V prípade, že o odborné vyšetrenie v CŠPP žiada škola, ktorú dieťa/žiak navštevuje je potrebné predložiť:
  1. Súhlas s vyšetrením – podpisuje rodič/zákonný zástupca dieťaťa/žiaka
  2. Žiadosť o diagnostické resp. rediagnostické vyšetrenie – vypĺňa škola
  3. Pedagogické hodnotenie žiaka – vypĺňa triedny učiteľ
  4. Záznamový hárok – vypĺňa škola

Súhlas s vyšetrením

Žiadosť o diagnostické vyšetrenie

Žiadosť o rediagnostické vyšetrenie

Pedagogické hodnotenie žiaka triednym učiteľom

Záznamový hárok

error: