NA STIAHNUTIE

V prípade, že o odborné vyšetrenie v CŠPP žiada škola, ktorú dieťa/žiak navštevuje je potrebné predložiť:
Súhlas s vyšetrením – podpisuje rodič/zákonný zástupca dieťaťa/žiaka
Žiadosť o diagnostické resp. rediagnostické vyšetrenie – vypĺňa škola
Pedagogické hodnotenie žiaka – vypĺňa triedny učiteľ
Záznamový hárok – vypĺňa škola

SÚHLAS S VYŠETRENÍM

ŽIADOSŤ O DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE

ŽIADOSŤ O REDIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE

PEDAGOGICKÉ HODNOTENIE ŽIAKA TRIEDNYM UČITEĽOM

ZÁZNAMOVÝ HÁROK

ZÁZNAMOVÝ HÁROK REHABILITÁCIA   Stiahnuť
INFORMOVANÝ SÚHLAS REHABILITÁCIA  Stiahnuť
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO ŠMŠ Stiahnuť