NA STIAHNUTIE

V prípade, že o odborné vyšetrenie v CŠPP žiada škola, ktorú dieťa/žiak navštevuje je potrebné predložiť:
Súhlas s vyšetrením – podpisuje rodič/zákonný zástupca dieťaťa/žiaka
Žiadosť o diagnostické resp. rediagnostické vyšetrenie – vypĺňa škola
Pedagogické hodnotenie žiaka – vypĺňa triedny učiteľ
Záznamový hárok – vypĺňa škola
 
ŽIADOSŤ O DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE
ŽIADOSŤ O REDIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE
INFORMOVANÝ SÚHLAS
PEDAGOGICKÉ HODNOTENIE ŽIAKA
ZÁZNAMOVÝ HÁROK
ZÁZNAMOVÝ HÁROK REHABILITÁCIA
 
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY