DENNÝ REŽIM TRIED

TRIEDA Č. 1 a 2 – Triedy pre deti choré a zdravotne oslabené

06:30 hod.08:30 - 09:00 hod.11:30 - 12:00 hod.14:30 - 15:00 hod.16:00 hod.
Hry a hrové činnosti, Pohybové a relaxačné cvičenia – individuálne terapie
Osobná hygiena, Desiata, Edukačná aktivita, Hry a hrové činnosti, Pohybové a relaxačné cvičenia, Pobyt vonku  
Osobná hygiena, Obed, Osobná hygiena, Odpočinok
Osobná hygiena, Olovrant, Pohybové a relaxačné cvičenia, Edukačná aktivita, Hry a hrové činnosti  
Odchod detí domov

TRIEDA Č. 3 – Trieda pre deti s viacnásobným postihnutím

08:00 hod.08:30 - 09:00 hod.11:30 - 12:00 hod.12:00 hod.
Hry a hrové činnosti, Pohybové a relaxačné cvičenia – individuálne terapie
Osobná hygiena, Desiata, Edukačná aktivita, Hry a hrové činnosti, Pohybové a relaxačné cvičenia, Pobyt vonku  
Osobná hygiena, Obed
Odchod detí domov