DENNÝ REŽIM TRIED

TRIEDA Č. 1 a 2 – Triedy pre deti choré a zdravotne oslabené

06:30 hod.08:30 - 09:00 hod.11:30 - 12:00 hod.14:30 - 15:00 hod.16:00 hod.

TRIEDA Č. 3 – Trieda pre deti s viacnásobným postihnutím

08:00 hod.08:30 - 09:00 hod.11:30 - 12:00 hod.12:00 hod.