PRE ÚSPECH

PRE PLNOHODNOTNÚ BUDÚCNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA

 

ONLINE OBJEDNÁVANIE NA VYŠETRENIE

Vážení kolegovia,
na tejto stránke môžete pomocou online formulára požiadať CŠPP o psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie žiakov vašej školy. 
Postup:
  1. V menu si nájdite sekciu “Na stiahnutie”.  Stiahnite všetky tri dokumenty a vyplňte ich. (Pedagogickú diagnostiku vyplňuje triedny učiteľ žiaka).
  2. V prípade, že dokumenty  vyplníte ručne, naskenujte ich. UPOZORNENIE: Súhlas s vyšetrením neskenujte. Súhlas s vyšetrením je potrebné predložiť v deň vyšetrenia. 
  3. Ak dokumenty vyplníte v programe Microsoft Word, stačí pokračovať podľa bodu 4. a 5. bez skenovania.
  4. Vyplňte nižšie uvedený formulár  a v časti “Nahrajte súbory” zvlášť nahrajte každý dokument. Pedagogickú diagnostiku môžete nahrať minimálne pre jedného žiaka a maximálne pre piatich žiakov.
  5. V časti “Vaša správa” nám môžete napísať Vaše poznámky k online objednávke na vyšetrenie (napr. dátum a hodina vyšetrenia, ktorá vyhovuje žiakovi, zákonnému zástupcovi a pod.)

Názov školy (povinné)

Meno kontaktnej osoby (povinné)

Email (povinné)

Telefónne číslo bez znakov a medzier (povinné)

Vaša správa

Nahrajte súbory
captcha

error: