ONLINE OBJEDNÁVANIE NA VYŠETRENIE

Vážení kolegovia,
na tejto stránke môžete pomocou online formulára požiadať CŠPP o psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie žiakov vašej školy. 
Postup:
 1. V menu si nájdite sekciu „Na stiahnutie“.  Stiahnite všetky tri dokumenty a vyplňte ich. (Pedagogickú diagnostiku vyplňuje triedny učiteľ žiaka).
 2. V prípade, že dokumenty  vyplníte ručne, naskenujte ich. UPOZORNENIE: Súhlas s vyšetrením neskenujte. Súhlas s vyšetrením je potrebné predložiť v deň vyšetrenia. 
 3. Ak dokumenty vyplníte v programe Microsoft Word, stačí pokračovať podľa bodu 4. a 5. bez skenovania.
 4. Vyplňte nižšie uvedený formulár  a v časti „Nahrajte súbory“ zvlášť nahrajte každý dokument. Pedagogickú diagnostiku môžete nahrať minimálne pre jedného žiaka a maximálne pre piatich žiakov.
 5. V časti „Vaša správa“ nám môžete napísať Vaše poznámky k online objednávke na vyšetrenie (napr. dátum a hodina vyšetrenia, ktorá vyhovuje žiakovi, zákonnému zástupcovi a pod.)

  Názov školy (povinné)

  Meno kontaktnej osoby (povinné)

  Email (povinné)

  Telefónne číslo bez znakov a medzier (povinné)

  Vaša správa

  Nahrajte súbory
  captcha