ČO TREBA VEDIEŤ PRED ODBORNÝM VYŠETRENÍM

Poskytovať a sprístupňovať osobné údaje o inej osobe cez telefón je zakázané.